Pétfürdői Kommunális és
Szolgáltató Kft.
Bemutatkozás
Szolgáltatások
Távfűtés
Településfenntartás
Galéria
Elérhetőségek
Üdvözöljük oldalunkon!
Távhőszolgáltatás:
 

A Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B. § (9) bekezdése értelmében közzétett adatok a Szolgáltatások/Távhőszolgáltatás menüpont alatt érhetőek el.

 

Tisztelt Fogyasztók!

Értesítjük Önöket, hogy távhőszolgáltatás esetében elindult online ügyfélszolgálatunk.
A rendszerbe történő regisztráció illetve belépés az alábbi linkre kattintva lehetséges:

                                    

A regisztációval kapcsolatosan bővebb információt találhat az alábbi linkre kattintva: TÁJÉKOZTATÓ

Online ügyfélszolgálattal kapcsolatos segédanyag: Gyakran ismételt kérdések

[2017-05-01]

* * *

Tisztelt Fogyasztók!

Értesítjük Önöket, hogy távhőszolgáltatási számlájának ellenértékét 2018. március hónaptól Társaságunk pénztárjában bankkártyával is kiegyenlítheti.

* * *

Tisztelt Fogyasztók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk elektronikus elérhetősége megváltozott. Új e-mail címünk: petkomm@petkomm.hu

 [2017-06-01]

* * * 

TÁJÉKOZTATÁS

Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Számlakép törvény) 10/A.§ az alábbiakról szól:

"10/A.§ (1) A fogyatékos személy (e § alkalmazásában a továbbiakban: fogyasztó) írásbeli kérelmére az eredeti számla mellett ... a távhőszolgáltató a fogyasztó választása lapján köteles
a) Braille-írással nyomtatott
b) akadálymentes formátumú elektronikus vagy
c) könnyen érthető elektronikus
számlát (a továbbiakban: akadálymentes számlát) - az eredeti számlával azonos adattartalommal - kiállítani, és a fogyaszó számára az eredeti számlával egyidejűleg továbbítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemben fel kell tüntetni, hogy a kérelem 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulásának minősül a fogyasztó – az akadálymentes számla elkészítéséhez szükséges – adatainak kezeléséhez.
(3) A számlaképre vonatkozóan e törvényben meghatározott formai előírások mellőzhetőek az akadálymentes számla kiállítása során.(4) E § alkalmazásában fogyatékos személy az, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § a) pontja szerinti fogyatékos személy.”

Tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóinkat, hogy az akadálymentes számla igényléséhez szükséges nyomtatványt Társaságunk honlapján, a Letölthető dokumantumok között találják, illetve ide kattintva is letölthetik.

[2015-07-21]

* * *

Aktuális hírek

Tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóinkat, hogy az épületenergetikai audithoz használatos "e" tényező értéke (primerenergia-átalakítási tényező) a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet alapján távfűtés esetén: 1,26

[2015-06-19]

* * *

TÁJÉKOZTATÁS

 

Tájékoztatás újabb távhőszolgáltatási díjcsökkentésről

A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló törvény újabb módosítása értelmében a lakossági díjfizető, -felhasználó részére, a távhőszolgáltató által kibocsátott számlában a 2014. szeptember 30-át követő időszakban igénybevett távhőszolgáltatásért fizetendő összeg nem haladhatja meg a 2013. november 1-jén alkalmazott díjtételek alapján, ugyanazon feltételekkel (fogyasztás, légtérfogat stb.) számított összeg 96,7%-át.

Ennek megfelelően a november hónapban kibocsátott, októberi időszakot tartalmazó számláikban már az új díjtételek szerepelnek.

A lakossági távhőszolgáltatás nettó díjtételeinek alakulása a PÉTKOMM Kft. szolgáltatási területén:

Megnevezés

(nettó ár)

Számlában szereplő időszak

2012.11.01-ig

2013.01.01-2013.10.31.

2013.11.01-2014.09.30.

2014.10.01-től

Fűtési alapdíj [Ft/légm3/év]

401,-

361,-

321,-

310,-

Használati melegvíz alapdíj [Ft/LE/év]

14.041,-

12.636,-

11.233,-

10.862,-

Hődíj [fűtés, HMV]

2.157,-

1.941,-

1.726,-

1.669,-

[2014-10-20]

 * * *

 

TÁJÉKOZTATÁS

Társaságunk eleget téve a 2013. évi LIV. törvény előírásainak, 2013.11.01-től kezdődően a lakossági felhasználók és díjfizetők részére 2013.10.31-én érvényes távhőszolgáltatási díjaiból további 11,1% mértékű díjcsökkentést hajtott végre.

Megnevezés

2012.11.01-én érvényes díjak

10%-os csökkentés 2013.01.01-től

11,1%-os csökkentés 2013.11.01-től

2012.11.01-hez viszonyított %-os változás

Fűtési alapdíj [Ft/lgm3/év]

401,-

361,-

321,-

20%

Használati melegvíz [Ft/lakásegyenérték/év]

14.041,-

12.636,-

11.233,-

20%

Hődíj fűtés, HMV [Ft/GJ]

2.157,-

1.941,-

1.726,-

20%

[2013-11-01]

* * *

Társaságunk távfűtési- és melegvíz szolgáltatási elszámoló számlájához kapcsolódó tételes, soronkénti számlamagyarázatot a ˙Számlainformáció menüpont alatt találhatnak.

* * *


Tisztelt Fogyasztók 
 
Örömmel értesítjük Önöket, hogy a rugalmasabb ügyintézés érdekében 2011. január 25. napjától Társaságunk táv­hő­szol­gál­ta­tá­si ügyfélszolgálatát (számlázás, pénztár) közvetlen telefonszámon is elérhetik.
 
Új elérhetőségünk: 06 (88) 783 166
  
[2011-01-26.]

  * * * 

FELHÍVÁS

Tájékoztatjuk a lépcsőházak lakóit, hogy a pincék, tárolóhelyiségek kiürítése során az azokból kikerülő lomot ne helyezzék a kommunális hulladék gyűjtésére szolgáló 1100 literes kukák mellé.

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaság  fenntartásáról szóló 19/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelet 25  § (3) bekezdése alapján:
 
 "(3) A lomot közterületre lerakni nem szabad, a szolgáltatást igénybe vevő a lomot a gyűjtőkonténerbe helyezheti."

A rendelet megsértői szabálysértést követnek el.

[2010-09-13]

 * * * 

 Bemutatkozás

A "PÉTKOMM" Kft. 1999-ben alakult a Pétfürdői Önkormányzat egyszemélyes társaságaként.

A társaság alapvető feladatai közé tartozik a Pétfürdői Nagyközség területén használati melegvíz és távfűtőrendszer üzemeltetése, karbantartása és fenntartása. Ezenkívül a társaság foglalkozik még a fenti szolgáltatásokhoz kapcsolódó javítási, felújítási tevékenységekkel.

A feladataink közé tartozik még a községgazdálkodás, településfenntartás fogalomkörébe tartozó munkák elvégzése is az alapító Önkormányzat megrendelései alapján.

 

 

Általános információk
Számlainformáció
Nyitvatartás, elérhetőség, hiba bejelentése
Letölthető dokumentumok
Óraállás beküldése
Településfenntartás:
Kertészet
Parkfenntartás
Temető üzemeltetés
Hómunka
Elérhetőségek
Cím: 8105 Pétfürdő, Berhidai u. 2.
Telefon: 36 - 88 - 476 - 172
© 2010 "Pétkomm" Pétfürdői Kommunális és Szolgáltató Kft.
honlapkészítés azenhonlapom.hu