• Cím

  8105 Pétfürdő, Berhidai út 2.

 • Telefon

  06 88/476 172

 • E-mail

  petkomm[kukac]petkomm[pont]hu

Számlainformáció

A fogyasztó és a szolgáltató díjfizetéssel összefüggő jogait és kötelezettségeit a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény, valamint Pétfürdő Nagyközség képviselő testületének 3/2006.(II.27.) számú többször módosított önkormányzati rendelete határozza meg.
A PÉTKOMM Kft. által kibocsátott távhő számla több elemből áll. Megjelenik rajta a használati melegvíz készítéséhez felhasznált - a Bakonykarszt Zrt-től vásárolt – hidegvíz díja.
 

A PÉTKOMM Kft. távhőszolgáltatási díjai

Alapdíj
A távhőszolgáltatás folyamatos igénybevételének lehetőségéért és a távhőszolgáltatás igénybevételéért fizetendő, fűtés szolgáltatás esetén 1 légköbméter, használati melegvíz szolgáltatás esetén 1 lakásegyenérték, illetve a teljesítménydíjas szerződéssel rendelkezők esetében 1 megawatt alapulvételével megállapított díj.
Az alapdíj a Távhőszolgáltató hődíj nélküli költségeit és a hőtermelő létesítményben lekötött hőteljesítmény költségeit fedező díj. Éves díj, melyet a felhasználók, díjfizetők 12 havi egyenlő részben fizetnek meg.

Hődíj
A hődíj a felhasználó által vételezett (felhasznált hőmennyiség) után fizetendő, 1 GJ alapulvételével megállapított díj. 
A hődíj a Távhőszolgáltatónak a távhőszolgáltatással összefüggően vásárolt hőenergia (teljesítmény lekötési díj nélkül) az elosztási veszteséget is fedező díja. Az ellátás célja szerint lehet fűtési illetve vízfelmelegítési hődíj.

Víz- és csatornadíj
A kialakult gyakorlat szerint a hőközponti használati melegvíz készítéséhez a Távhőszolgáltató vásárolja meg a Bakonykarszt Zrt-től az ivóvizet, emiatt a távhőszámlákban a vízfelmelegítési hődíj mellett megjelenik a vásárolt ivóvíz víz- és csatornadíja valamint a vízterhelési díj.
 

A fűtés- illetve használati melegvíz elszámolás menete:

 • költségmegosztóval ellátott lakások fűtés-elszámolása: a költségosztó készülékek adatai alapján évente egyszer a leolvasás kiértékelésének átvételét követően a fűtési időszak befejezése után
 • légköbméter arányos elszámolás: havonta történik, az épületben felszerelt hőmennyiségmérő óra minden hónap utolsó napján leolvasott számláló állása alapján
 • használati melegvíz hő- és vízdíjának elszámolása félévente történik a rádiós egységekkel felszerelt lakások esetében havonta történik
 • részfizetések jóváírása: az elszámolási időszakra eső havi részfizetések negatív előjelű összegzése
 
Számla sorainak magyarázata
 
Egyéb információ
A távhőszámlákat fizetési határidőig ki kell egyenlíteni. Ellenkező esetben késedelmi kamatot és az esetleges jogi eljárás költségeit is felszámítjuk.
Díjfizetési kötelezettséget érintő változást a szolgáltató felé 15 napon belül be kell jelenteni. Késedelmes bejelentésből adódó számlareklamációt nem áll módunkban elfogadni.
 A változást a PÉTKOMM Kft. Pétfürdő, Berhidai út 2. szám alatt található Ügyfélszolgálati Irodában lehet bejelenteni (nyitva tartás itt) ahol számlával, energiatámogatással, hátralékkal kapcsolatos problémákat, valamint díjfizetést is intézhet.
Jogi útra terelt díjtartozással kapcsolatban is adunk tájékoztatást ügyfélszolgálati irodánkban (letiltás és végrehajtásos ügyek).
 
Alkalmazott távhőszolgáltatási tarifák (a megadott értékek az 5% ÁFÁ-t tartalmazzák)
(A változás dátuma a számlázott időszakot tekintve értendő.)
 
   Lakossági tarifák:
Alapdíj (2014. október 1-től)
Megnevezés
Egysége
Díj
Fűtési alapdíj
Ft/lgm3/év
326
Használati melegvíz
Ft/lakásegyenérték/év
11.405
Hődíj (2014. október 1-től)
Hődíj
Ft/GJ
1.752
 
  Közületi tarifák - Külön kezelt Intézmény:
Alapdíj (2014. október 1-től)
Megnevezés
Egysége
Díj
Fűtési alapdíj
Ft/lgm3/év
421
Használati melegvíz
Ft/lakásegyenérték/év
14.743
Hőteljesítmény
Ft/MW/év
14.368.443
Hődíj (2023. október 1-től)
Hődíj
Ft/GJ
12.454
 
  Közületi tarifák - egyéb felhasználó:
Alapdíj (2014. október 1-től)
Megnevezés
Egysége
Díj
Fűtési alapdíj
Ft/lgm3/év
421
Használati melegvíz
Ft/lakásegyenérték/év
14.743
Hőteljesítmény
Ft/MW/év
14.368.443
Hődíj (2023. október 1-től)
Hődíj
Ft/GJ
12.454
 
Korábban alkalmazott távhődíjak